Izrada 3D slova

3D SLOVA I LOGOTIPI

Najbolje i najkompletnije rešenje za Vašu svetleću reklamu, sa podjednako dobrim
dnevnim i noćnim efektom.

Trodimenzionalna - 3D slova i logotipi spadaju u grupu reklama za prestižno obeležavanje objekata.Ovaj tip reklame Vašoj firmi daje akcenat kvaliteta, poslovnosti, moći...

Prema vrsti osvetljenosti razlikujemo nekoliko tipova 3D reklama: direktno, indirektno ili kombinovano osvetljene reklame. 
Prema izvoru svetla mogu biti neonske ili led. 
Oblik i dimenzije su po želji naručioca. 
Mogu biti u mirnom ili dinamočkom režimu rada (pali-gasi).

3D logotipi se mogu koristiti samostalno ili za kombinovanje sa drugim tipovima reklama.